050-4651191

Humuspehtoori Oy

Märkien massojen polttaminen aiheuttaa päästöjä ilmastoon

Pariisissa sovittiin ilmastoa lämmittävien hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Useimmiten päädytään suosittamaan bioenergian käyttöä fossiilisten polttoaineiden sijaan. Bioenergia tarkoittaa biopolttoaineista saatavaa energiaa. Biopolttoaineita valmistetaan Suomessa metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden orgaanisista jätteistä. Kuitenkin poltettaessa märkiä orgaanisia aineita,…
Lue lisää

Hevosenlanta on hyvä maanparannusaine

Hevosharrastuksen kasvaminen on lisännyt paljon hevosten määrää. Kun on hevosia, tulee myös hevosenlantaa. Monilla talleilla onkin tullut ongelmaksi se, mihin lanta laitetaan. Kaikkein parasta olisi, että lannan voisi levittää peltoon, jossa sen ravinteet tulisi hyödynnettyä. Jos itsellä ei ole tarvittavaa…
Lue lisää

Glyfosaatin vaarat

  Suomen yleisin rikkaruohomyrkky huolestuttaa monia tutkijoita. Aineen negatiivisista vaikutuksista on vaiettu vuosikymmeniä ja puolueetonta tietoa on vaikea saada. Tässä muutamia eri lähteiden näkemyksiä: Luomulehti julkaisi vuonna 2010 no 4:ssä Markku Rämön ansiokkaan kirjoituksen, jossa kuvattiin mekanismi, jolla glyfosaatti vaikuttaa…
Lue lisää

Viljelymaan hyvän hoidon seminaarin aineisto

Kiitos osallistujille ja luennoitsijoille! Eloperäinen lannoitus ja ympäristökorvaus – Tuomas Mattila Maan multavuus ja sen lisääminen – Tuomas Mattila Peltomaan rakenne ja fosforin käyttökelpoisuus – Helena Soinne

Humuspehtoori laajentaa toimintaansa Janakkalaan

Janakkalan Piilonsuon alueelle on rakentumassa uusi käsittelykenttä. Toiminta-alueen on tarkoitus olla Pälkäneellä sijaitsevan Aukeasuon kaltainen asfaltoitu kenttä vesienpuhdistuksineen. Piilonsuon alueella on jo tehty ojituksia ja metsänhoidollisia toimenpiteitä. Alueella olevia teitä on peruskunnostettu kivimurskeella ja betonimurskeella. Varastoalueita on rakennettu betonimurskeesta. Varastoalueet…
Lue lisää

Myynti