Kokeiluista investointeihin-Seminaari

Humuspehtoori edusti 22.11, Kokeilusta investointeihin -Vaikuttavuutta ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman- Seminaarissa. Mukana pohtimassa oli ELY-keskus, Maa ja metsätalousministeriö ja  useita yrityksiä uusine innovaatioineen.

Humuspehtoori on saanut rahoituksen hankkeeseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja oli puolestaan esittelemässä hankkeen tiimoilta PuutarhanTaian ja PihaHehkun saattamista kuluttajamarkkinoille. Tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.  

Päivän aikana kuultiin useita asiantuntijapuheenvuoroja ja vuorovaikutteista keskustelua, siitä mitä parannettavaa voisi nyt ja tulevaisuudessa olla Suomen kierrätysravinteiden käytössä.