050-4651191

Humuspehtoori Oy

Maanparannusaineet ja luomulannoitteet

 

Humuspehtoori Oy valmistaa maanparannusaineita ja luomulannoitteita. Kierrätyslannoitteet valmistetaan metsäteollisuuden ja maatalouden sivuvirroista ja niissä olevat ravinteet hyödynnetään takaisin kasvien käyttöön.

Humuspehtoori on kehittänyt vuosikymmenien ajan maanparannusaineita metsäteollisuuden lietteistä. Kompostoinnista asiantuntevuutta ja kokemusta on kertynyt jo 70-luvulta lähtien. Yrityksen perustaja Reino Mantsinen sai vuonna 2016 Pirkanmaan Ely-keskukselta kunniamaininnan kierrätyksen ja ympäristön hyväksi tehdystä työstä.

Vuosikymmenien kokemusten ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme asiantuntevaa neuvontaa sekä laadukkaita tuotteita. Tuotteita löytyy sekä luomutuotantoon että tavanomaiseen viljelyyn.

Teollisuudelle tarjoamme mahdollisuuden sivuvirtojen ympäristöystävälliseen hyötykäyttöön. Tuotannon tehokkuus paranee hävikin pienentyessä, päästöt vähenevät ja sivuvirtojen ravinteet hyödynnetään.

Sivuvirrat ympäristöystävälliseen hyötykäyttöön

Tarjoamme teollisuuden sivuvirroille kestävän kehityksen mukaisen hyötykäytön, jossa huomioidaan ympäristöystävällisyys ja tehokkuus.

Olemme kehittäneet teollisuuden lietteideistä maanparannusaineita jo 1980-luvulta lähtien. Teemme pitkäaikaisia sopimuksia ja olemme luotettava sekä vastuullinen yhteistyökumppani.

Lue lisää täältä!

Maanparannuksen ja lannoituksen asiantuntijat!

Viljelijöille tarjoamme asiantuntevaa lannoitesuunnittelua, maanparannus- ja lannoiteaineita sekä tuotteiden levitystä pelloille.

Tarjoamme maan kasvukunnon kohottamiseen orgaaniset maanparannusaineet ja luomulannoitteet. Humuspehtoorilla on vuosikymmenien kokemus kompostoiduista lannoitteista ja maanparannuksesta.

Lue lisää täältä!

Muiden sivutuotteiden vastaanotto

Otamme vastaan hevosenlantaa, broilerinlantaa, puhtaita ylijäämämaita ja kantoja. Ravinteet hyödynnämme maanparannusaineiden, lannoitteiden sekä mullan valmistuksessa.

Vastaanotamme purkubetonia ja hyödymme sitä maanrakentamisessa.

Mikäli sinulla on kyseisiä tuotteita vailla sijoituspaikkaa, ota yhteyttä niin sovimme jatkosta.

Lue lisää täältä!

Ajankohtaista

Piilonsuon kiertotalouspuiston kuulumiset 31.1.2019

Piilonsuon alueelle suunnitellun betoninkierrätystoiminnan ympäristölupahakemuksen käsittely etenee. Elokuussa pidetyn yleisötilaisuuden jälkeen Hämeen ely-keskus arvioi, tarvitseeko toiminta ympäristövaikutusten arviointia eli YVA –menettelyä. Ennen joulua Hämeen elykeskus antoi päätöksen, jossa todettiin, ettei YVA-menettelyä tarvita suunnitellulle hankkeelle.

Ympäristölupahakemuksen käsittely jatkuu helmikuun puolella Janakkalan kunnan lupajaostossa.

Uuden tielinjauksen rakentaminen aloitetaan, kun toiminnalle on annettu aloituslupa ympäristöluvalla, taikka kun lupa on lainvoimainen. Siihen asti kiinteistölle kuljetaan nykyistä tielinjaa pitkin.

Mikä Piilonsuo?

Piilonsuon alueelle suunnitellaan mm. kierrätysbetonin vastaanottotoimintaa. Betonin kappaleet pienitään kaivinkoneeseen kiinnitettävällä pulveripäällä ja osa betonista murskataan pienempään palakokoon. Kierrätysbetonista rakennetaan kenttäalueita, joille on tulevaisuudessa mahdollista kehittää muuta alueelle sopivaa, kiertotaloutta tukevaa yritystoimintaa.


Hyvää joulua!

Humuspehtoori toivottaa rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2019!

Lomailemme seuraavasti: Reino on tavoitettavissa seuraavan kerran helmikuun lopussa, Jukka lomailee loppiaiseen, mutta häntä tuuraa kentällä Risto Lauttamus (puh 040 5400 601) ja Suvi on kutakuinkin koko ajan töiden äärellä.

Piilonsuon kiertotalouspuiston valmistelu etenee

Humuspehtoori Oy on jättänyt Janakkalan kuntaan ympäristölupahakemuksen uuden betoninkierrätysalueen perustamiseksi. Tarkoituksena on vastaanottaa elementtiteollisuuden sivuvirtana syntyviä elementin leikkuukappaleita sekä purkutyömailta syntyvää betonimurskaa. Nämä betoninkappaleet pienitään pääosin pulveroimalla Piilonsuolla ja käytetään omissa kenttärakenteissa. Kentät päällystetään luonnonkivimurskeella tai asfaltilla, lopullisen käytön mukaan. Kenttäalueita voidaan käyttää mm. puuterminaaleina. Betonimurskeen käyttö rakennusmateriaalina säästää soravaroja niihin kohteisiin, jossa neitseellistä soraa tarvitaan.

Piilonsuon uusi tielinja on tietoimituksin vahvistettu ja rakentamisesta pyydetään parhaillaan tarjouksia. Rakentamisen ajankohta tarkentunee alkusyksyn aikana.

Ympäristölupa tulee kunnassa käsittelyyn elokuussa. Järjestämme  tiedotustilaisuuden kaikille asiasta kiinnostuneille keskiviikkona 22.8.2018 klo 15 Piilonsuolla, osoite Piilonsuontien päässä (nro noin 150), Tervakoski.  Tiedotteen asiasta voit lukea klikkaamalla tästä!

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Uusi tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista.

Tähän liittyen olemme käyneet läpi ja päivittäneet tietosuojakäytäntömme. Uudistuneet tietosuojakäytännöt pääset lukemaan seuraavasta https://www.humuspehtoori.fi/tietosuoja/

Humuspehtoori mukaan Kasvupolulle

Humuspehtoori on valittu mukaan Kanta-Hämeen Kasvupolulle 15 kasvupotentiaalisen yrityksen joukkoon.  Asiantuntijat sparraavat valittuja yrityksiä heidän omissa kasvutavoitteissaan.  Lue lisää täältä!

Maan hyvän hoidon seminaari 16.3.2018

Järjestimme Pälkäneen Nuijantalolla 16.3.2018 seminaaripäivän, jossa käsiteltiin asiaa viljelymaan hyvästä hoidosta.

Asiantuntijoina luennoimassa seminaarissa olivat tutkija Ansa Palojärvi Lukelta,  (emerita) professori Helinä Hartikainen Helsingin Yliopistolta ja agronomi, viljelijä Jussi Knaapi.

Kiitos kaikille osallistujille. Päivä oli tärkeää ja mielenkiintoista asiaa täynnä. Seminaarin esitykset löydät täältä.

Etsimme broilerinlannantoimittajia

Humuspehtoori etsii uusia broilerinlannantoimittajia.

Jos sinulla on broilerinkasvattamo ja mahdollisuus lannan toimittamiseen tänne Pälkäneelle, ota yhteyttä Suvi Mantsiseen. Puhelimella: 050-4651191 tai sähköpostilla: suvi.mantsinen@humuspehtoori.fi

Vastaanotamme hevosenlantaa

Otamme vastaan hevosenlantaa Pälkäneen kentälle. Emme peri vastaanottomaksua, mutta kuljetus tapahtuu lannanluovuttajan omalla kustannuksella. Jos siis tarvitset lannalle järkevän sijoituspaikan, ota meihin yhteyttä. Teemme ensin lannanluovutussopimuksen tallin ja Humuspehtoorin välille ja tämän jälkeen voimmekin jo sopia ensimmäisen lantakuorman tuonnista. Ilman sopimusta emme voi ottaa lantaa kentällemme.

Ota yhteyttä Suviin puhelimella: 050-465 1191 tai sähköpostilla: suvi.mantsinen(at)humuspehtoori.fi.

Yhteydenottolomake

Haluan vastaanottaa asiakaskirjeen?
kyllä

Myynti