Palvelut

Humuspehtoori tarjoaa paperi- ja metsäteollisuuden sivuvirroille kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaisen hyötykäytön kierrätyslannoitteina ja maanparannusaineina takaisin kasvien käyttöön.
Viljelijöille Humuspehtoori tarjoaa edullisia lannoitteita ja maanparannusaineita, asiantuntevaa lannoitesuunnittelua, tuotteiden toimitusta ja niiden levitystä pelloille. Kysy lisää!
Otamme vastaan maa- ja metsätalouden sivutuotteita, kuten hevosenlantaa, broilerinlantaa, puhtaita ylijäämämaita ja kantoja. Valmistamme niistä mm. maanparannusaineita ja kierrätyslannoitteita.
Piilon kiertotalouspuisto muodostuu yhteensä 120 hehtaarista ja se on kaikkinensa toista kilometriä pitkä. Sijainti on optimaalinen, kasvuväylien tie 54 ja kolmostien varrella