Maanparannusaineet

Humuspehtoori valmistaa ja toimittaa puukuitupohjaiset maanparannusaineet maan peruskunnostukseen. Kuiduilla lisätään maahan humusta ja orgaanista ainesta, jolloin maan viljeltävyys helpottuu ja maan ravinne- ja vesitalous paranee.

Puukuidut ravitsevat myös maan pieneliöitä, jotka parantavat kasvien vastustuskykyä tauteja vastaan.

Puukuitu sitoo vesiliukoisia ravinteita vaikealiukoiseen muotoon, jolloin ne vapautuvat pitkävaikutteisesti vuosien saatossa. Puukuitujen ansioista humuspitoisuus nousee ja maahan luodaan pitkäikäinen ravinneakku, jolloin vuotuinen lannoittamisen tarve vähenee.

 

Maanparannus kannattaa

Maan peruskunnostaminen ei tapahdu hetkessä, sillä puukuidun maatuminen vie aikansa. Suosittelemme levittämään tuotetta useamman vuoden aikana, yhteensä noin 200-400 tonnia hehtaarille.

Maanparannus vaatii työtä, mutta se kannattaa:

  • multavuus, pieneliötoiminta ja vesitalous paranevat
  • viljavuus paranee
  • sadot ovat laadukkaampia ja terveempiä
  • viljelykasvivalikoima laajenee ja
  • lannoittamisen tarve vähenee.

Lue lisää ProAgrian maanparannusaineoppaasta.

Pehtoorin Ehta on kierrätysraaka-aineista valmistettu maanparannusaine maan peruskunnostamiseen ja vähäistä typpilannoitusta vaativille kasveille kuten mansikalle ja perunalle. Se sisältää kompostoitua broilerinlantaa ja puukuitua.

Pehtoorin Ehtaa käytetään lisäämään maan orgaanisen aineksen määrää ja antamaan monipuolisia ravinteita kasvien käyttöön. Orgaanisen aineksen lisääminen parantaa maan muokkautuvuutta, vesitaloutta ja biologista aktiivisuutta. Sen sisältämät hidasliukoiset ravinteet säilyvät maassa pitkään.

Ehta on parhaimmillaan maan peruskunnostuksen loppuvaiheessa, kun käsiteltävällä alueella alkaa esikasvien jälkeen varsinaisen viljelykasvin tuotanto. Ehta soveltuu myös maan humustason ylläpitämiseen peruskunnostusvaiheen jälkeen.

Tuote on kuohkeaa tuorekompostia, jolla on kalkitseva vaikutus. Sen pH on aina yli 7.

Luomukelpoinen; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.

Pyydä tarjous!

Sopii maan peruskunnostukseen ja vähäistä typpilannoitusta vaativille kasveille. Raaka-aineena on paperiteollisuuden ravinnekuitu. Luomukelpoisella Eläväkatteella on hyvä kalkitseva vaikutus ja sen tuoma orgaaninen aines mm. vähentää ravinnehuuhtoutumia pellolta.

Eläväkatteen seoksen ravinteet käynnistävät kuidun maatumisen pellossa, jolloin viljelijän tarvitsee lisätä kasvin tarvitsema lannoitemäärä. Suositellaan käytettäväksi sängelle, nurmelle tai nurmea lopetettaessa. Sisältää pienen määrän liukoista typpeä.

Pehtoorin Eläväkatetta saatavana myös Vahvana Eläväkatteena, jossa on mukana lisäksi kompostoitua broilerinlantaa.

Luomukelpoinen; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.

Käy katsomassa TARJOUS ajankohtaisista! Ajankohtaista | Humuspehtoori

Ennakkovaraa Eläväkatetta seuraavalle kaudelle tällä lomakkeella.

 

Pyydä tarjous!

Pehtoorin Erikoinen lisää maan orgaanisen aineksen ja ravinteiden määrää. Tuote soveltuu maan peruskunnostamiseen ja kohtalaista typpilannoitusta vaativille kasveille. Sen raaka-aineina ovat kompostoitu broilerinlanta ja metsäteollisuuden sivuvirtoina syntyvät ravinne- ja nollakuidut.

Orgaanisen aineksen lisääminen parantaa maan muokkautuvuutta, vesitaloutta ja biologista aktiivisuutta. Lisäksi Erikoisen sisältämä kalsium ylläpitää pellon kalsiumtasoa. Puukuidun sitomat hidasliukoiset ravinteet säilyvät maassa pitkään.

Luomukelpoinen maanparannusaine; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.

Tiedustele tuotetta!

Maanparannusaine ja ravinnelisä kaikille kasveille.

Pehtoorin Jyty koostuu kompostoidusta hevosenlannasta ja paperiteollisuuden sivuvirtoina syntyvästä ravinnekuidusta. Jytyä käytetään lisäämään maan orgaanisen aineksen määrää ja tuomaan monipuolisesti ravinteita. Sen hidasliukoiset ravinteet säilyvät maassa pitkään ja se parantaa maan muokkautuvuutta, vesitaloutta ja biologista aktiivisuutta. Tuotteen sisältämän kaliumin ansiosta tuote soveltuu hyvin esim. perunanviljelyyn.

Luomukelpoinen maanparannusaine; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.

Kysy lisää!

Tämä maanparannusaine sitoo tehokkaasti ravinteita vaikealiukoiseen muotoon ja estää niiden huuhtoutumista vesistöihin. Kate muodostaa näin maahan ravinnepankin.

Kate on hygieenistä ja puhdasta puukuitua, ns. nollakuitua. Se lisää multavuutta ja sisältää runsaasti kalsiumia, eli tuotteella on kalkitusvaikutus. Katteen kalsium on hienojakoista kaoliinia, siis nopeasti kasvien käytettävissä.

Ei sisällä liukoista typpeä eikä liukoista fosforia; kasvien ravinteiden saanti on turvattava muilla aineilla. Hajotessaan Kate sitoo typpeä ravinnepankiksi. Tämän vuoksi Katetta ei voi levittää suoraan esimerkiksi viljan alle ilman ekstralannoitusta lietteellä tai kuivalannalla (noin 1 kg typpeä per 1 tonni Katetta kasvin normaalin typentarpeen lisäksi).

Kate sopii erinomaisesti viherlannoitusnurmen tai palkokasvien kanssa käytettäväksi. Se soveltuu myös pattereiden pohjamateriaaliksi sekä maan ja kasvualustojen kattamiseen kasvukaudella.

Luomukelpoinen; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.

Ennakkovaraa Katetta seuraavalle kaudelle tällä lomakkeella.

Ryhtyisitkö Kate-kantikseksi? Onko sinulla maanparannustarvetta ja tilasi sijaitsee max. 50 km päässä Tampereelta? Tule meille Kate-kantikseksi! Lue lisää Ajankohtaista-osiosta.

Pyydä tarjous!