Ehta

Pehtoorin Ehta on kierrätysraaka-aineista valmistettu maanparannusaine maan peruskunnostamiseen ja vähäistä typpilannoitusta vaativille kasveille kuten mansikalle ja perunalle. Se sisältää kompostoitua broilerinlantaa ja puukuitua.

Pehtoorin Ehtaa käytetään lisäämään maan orgaanisen aineksen määrää ja antamaan monipuolisia ravinteita kasvien käyttöön. Orgaanisen aineksen lisääminen parantaa maan muokkautuvuutta, vesitaloutta ja biologista aktiivisuutta. Sen sisältämät hidasliukoiset ravinteet säilyvät maassa pitkään.

Ehta on parhaimmillaan maan peruskunnostuksen loppuvaiheessa, kun käsiteltävällä alueella alkaa esikasvien jälkeen varsinaisen viljelykasvin tuotanto. Ehta soveltuu myös maan humustason ylläpitämiseen peruskunnostusvaiheen jälkeen.

Tuote on kuohkeaa tuorekompostia, jolla on kalkitseva vaikutus. Sen pH on aina yli 7.

Luomukelpoinen; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.

Käyttö

Voidaan levittää  karjanlannan levitykseen soveltuvalla kalustolla. Mullataan maahan levityksen jälkeen.