Puukuitujen hyvät ominaisuudet

Humuspehtoori Oy on kehittänyt metsäteollisuuden sivuvirtoina syntyvän puukuidun, ns. nollakuidun, hyötykäyttöä. Siitä on valmistettu vuodessa noin 20 – 30 000 tonnia erilaisia maanparannusaineita, joilla on parannettu erityisesti vihannesviljelmien kasvukuntoa.

Puukuiduilla on todettu olevan lukuisia hyötyjä peltojen kunnostamisessa. Puukuitu pystyy sitomaan helppoliukoisia (vesiliukoisia) ravinteita itseensä ja muuttamaan ne vaikealiukoiseen muotoon. Näin se vähentää ravinnepäästöjä vesiin. Sitomisprosessi on biologinen ja hyvin vahva. Ravinteista suurin osa vapautuu noin 10 vuoden kuluessa puun selluloosan maatuessa.

Toinen tärkeä ominaisuus on pysyvän humuksen muodostaminen. Puussa on ligniiniä 20 – 30 %, ja se säilyy pellossa vuosikymmeniä. Ligniini muodostaa peltoon pysyvän multavuuden. Tätä pitkäaikaista humusta saadaan helpoimmin puusta, olipa se haketta, sahanpurua tai puukuitua. Peltoja voi myös parantaa kasvattamalla niillä esim. leppää ja murskaamalla koko sato 10 vuoden kuluttua peltoon, jolloin pelto paranee pysyvästi humusmaaksi.

Kolmas merkittävä etu puukuitujen käytössä on pieneliöiden lisääntyminen. Puukuidut ja lannan ravinteet luovat hyvän elinympäristön maata hoitavalle pieneliöstölle. Lierot viihtyvät maassa, jossa on hajoavaa orgaanista ainesta, ja pelkästään lierojen esiintyminen kertoo maan kunnosta hyvin paljon. Myös kynnön jälkeen pelloilla ruokailevat lokkiparvet osoittavat maan elonmerkkejä.

Hevosenlanta sisältää paljon puuta. Rikkaruohottomaksi kompostoituna se on erittäin hyvä maanparannusaine. Poltettaessa siitä vapautuu suuri määrä kasveille käyttökelpoista typpeä. Lisäksi poltossa siirrämme ilmakehään paljon hiilidioksidia. Lopputuloksena ei synny juuri nettoenergiaa vaan lannan energia menee miltei kokonaan lannan oman kosteuden haihduttamiseen.

Humuspehtoorin kehittämä puukuitujen jalostusmenetelmä on ainutlaatuinen, eikä vastaavia valmistajia löydy muualta. Menetelmä on suojattu useilla hyödyllisyysmalleilla. Puukuidut sopivat hyvin myös makkilannan ja virtsan ravinteiden sitomiseen ja käyttöominaisuuksien parantamiseen.

Reino Mantsinen
Humuspehtoori Oy

reino.mantsinen(a)humuspehtoori.fi